Hotline: 0353312222 - Zalo: 0971979289
 
  Sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền  
http://dochoitheky.com/../products/product_s2195.jpg Bộ 4 Cánh quạt, cánh dự phòng cho Flycam SJRC F11 150,000.0 150,000.0

Tổng cộng : 150,000.0